Kwalifikacje zawodowe

Szkolenia z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej:

Akademia Coachingu – 60 godzinne szkolenie z podstaw coachingu:

Doświadczenie zawodowe:
  • Praca w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie – 4 lata
  • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego w Straszęcinie – 8 lat
  • Praca w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy – 7 lat
  • Prowadzenie Gabinetu Psychoterapii – od 2007 r.
  • Wykonywanie badań psychologicznych kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) - od 2006 r.