Oferta

PSYCHOTERAPIA

  • Psychoterapia nerwic

  • Psychoterapia depresji

  • Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych

  • Psychoterapia innych trudności emocjonalnych

 

COACHING

  • Life coaching

  • Coaching rodzicielski

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

  • Poradnictwo psychologiczne w sytuacjach trudnych

  • Poradnictwo psychologiczne w stanach kryzysu emocjonalnego

  • Poradnictwo psychologiczne w problemach wychowawczych

  • Poradnictwo psychologiczne w indywidualnie zgłaszanych problemach