Objawy nerwicy

W nerwicy występują 3 rodzaje objawów. Są to objawy somatyczne, objawy emocjonalne i objawy dotyczące zachowania.

 

Objawy somatyczne

W przebiegu nerwicy występują różnego rodzaju objawy „funkcjonalne”, które powstają pomimo tego, iż określone narządy czy układy nie są uszkodzone. Może to być nasilenie lub zahamowanie funkcji pełnionej przez dany układ.

Wiele osób u których występuje nerwica ma odczucie, że objawy występują „bez powodu”. Nagłe przyspieszone bicie serca, pocenie się, skoki ciśnienia, uczucie zmęczenia, reakcje żołądkowo – jelitowe, bóle głowy i inne. Nie jest jednak przypadkowe w jakich okolicznościach objawy pojawiają się. W trakcie leczenia pacjenci odkrywają, że nerwica jest bardzo „logicznym” zaburzeniem, a objawy pojawiają się w określonych sytuacjach.

Objawy emocjonalne

Głównym objawem występującym w nerwicy jest lęk. Jest on także przyczyną powstawania innych objawów. Lęk różni się od strachu tym, że strach jest reakcją na zagrożenia zewnętrzne, lęk natomiast powstaje w sytuacjach zasadniczo bezpiecznych. Pochodzi on raczej „z wnętrza” człowieka. Jego źródłem mogą być czynniki nieświadome.

Oprócz lęku w nerwicy mogą występować także takie objawy jak obniżenie nastroju, podwyższenie nastroju, fobie, ataki paniki, nadmierne napięcie emocjonalne, rozdrażnienie, obniżenie samooceny i inne.

Objawy behawioralne

Zaburzenia zachowania występujące w nerwicy są ściśle powiązane z zaburzeniami emocjonalnymi i somatycznymi. Mogą one być ich wynikiem, ale także przyczyną ich nasilania. Mogą też być rodzajem obrony by uchronić się przed tym co wywołuje lęk.

Objawy behawioralne są różnorodne i zależne od rodzaju nerwicy. Są to min. zachowania obsesyjno – kompulsywne, nieśmiałość, zahamowania w kontaktach społecznych, agresja, wybuchowość, autoagresja, zakłócenia seksualne, bezsenność i inne.

 

Rodzaje nerwic

Chociaż mówi się o różnych rodzajach nerwic (nerwica lękowa, nerwica hipochondryczna, nerwica serca i inn.) to są to określenia raczej ułatwiające nazwanie tego co człowiek przeżywa i dzieje się z jego organizmem niż rzeczywiste określenie typu nerwicy. Rodzaj nerwicy nie jest tak istotny, jak to co człowiek przeżywa, jaką ma historię życia, pragnienia, dążenia i czego związanego ze swoim życiem „wolałby” nie być świadomym. „Rodzaj” nerwicy może raczej sygnalizować czy symbolizować problemy z którymi człowiek się zmaga.

Nerwica lękowa

W nerwicy lękowej człowiek świadom jest ogarniającego go w różnych sytuacjach lęku. Mogą towarzyszyć mu objawy somatyczne, jednak ich nasilenie nie musi być duże, ponieważ problem rozgrywa się w dużym stopniu na poziomie emocjonalnym.

Nerwica żołądka

Gdy w obrazie nerwicy dość często i z dużym nasileniem występują objawy dotyczące żołądka i procesu trawienia, mówi się o nerwicy żołądka. W przypadku nerwicy lękowej dominującym objawem jest lęk. W przypadku nerwicy w której pacjent koncentruje się na objawach somatycznych jego świadomość tego co przeżywa jest mniejsza, a objaw somatyczny wyraża lub symbolizuje to, co w nim się rozgrywa.

Nerwica depresyjna

Ponieważ w przypadku nerwicy jej przyczyny często pozostają nieświadome, może to prowadzić do sytuacji, w której człowiek na nią cierpiący będzie odczuwał bezradność oraz przygnębienie. Współcześnie w klasyfikacji ICD 10 ten rodzaj zaburzenia jest określany jako zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane. Jest ono dość często rozpoznawane u pacjentów leczących się na nerwicę.

Nerwica serca

Gdy objawy nerwicowe w dużym stopniu dotyczą serca mówi się o nerwicy serca. Pacjenci koncentrują się wtedy na swoim sercu, jego akcji, skurczach, przyspieszonym lub zwolnionym biciu. Jest to szczególny rodzaj nerwicy, ponieważ serce oprócz tego że jest organem ma także szczególną symbolikę. Nieświadome mechanizmy powodują, że dość często występuje ona u osób, których problemy dotyczą „serca” i „spraw sercowych”.